Fotografi

 

 

Jag heter Christer Gallin och gillar fotografering i synnerhet natur- och landskapsfoto. 

 

 

   

 

Foto